top of page

שיעורים וקורסיים פרטיים

 

  • שיעורים וקורסים פרטיים, יחידים, זוגיים וקבוצתיי 

  • קביעת השיעורים ע"פ לוח הזמנים שלכם

  •  לימוד והתוכן ע"פ רמתכם  וקצב ההתקדמות שלכם

  • יחס אישי

  • שיעור של שעה וחצי!- בכדי שיהיה לכם מספיק זמן לתרגל ולהישתפר

 

bottom of page