top of page

גם אנחנו מצטרפים ליום ניקוי החופים הבין לאומי


ביום שבת בהיר, לקחו האנשים בחוף פסק זמן לרגע מהרחצה בים, מבניית הארמונות ומהשיזוף.. .. והצטרפו לצוות ונערי הימיה לאיסןף זבל וניקוי החוף

כחלק ממבצע בין לאומי

תודה לכל מי שעזר!

הרבה יותר כיף בים כשהחוף נקי!

Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page