top of page

רמות ושיעורי הכשרה

  טבלאות רמות השייט/ גלישה מטרתם לאפשר לכל אחד ואחת להינות מפעילות ימית

בדגש  שמירה על כללי התנהלות ובטיחות המועדון, בטיחותו האישית ובטיחות הסביבתו.

בנוסף, מטרת שיעורי ההסמכה, הם:

1. לתת אופציה לכל אחד ואחת להרחיב את מגוון כלי השייט בהם הוא יכול להשתמש .

2. לאפשר התפתחות מקצועית בתום העניין של כל אחד ואחת.

3.  ליצור שפה ימית משותפת לכלל המשתתפים.

חשוב לציין, אין רמות ההסמכה מחייבות את הימיה לאפשר תמיד את השימוש בכלי השייט.

צוות הימיה, יאפשר את השימוש בכלי השייט ע"פ חוקי הבטיחות שהיא פועלת תחתיהם 

 (למשל: יכולת ליווי והשגחה מותאמת, תנא ימזג אוויר וכד')

 

גלישת גלים

ספורט אתגרי, חוצה גילאים ומציף בסיפוק מטריף

.אותו אפשר להרגיש מרמת המתחיל ועד רמת המקצוען

ספורט גלישת הגלים מצריך ידע טוב בהבנת תנאי הים ומזג האוויר ומערב את כל מרכיבי הכושר

bottom of page